3D WALL PANEL

ผนังสามมิติ

ผนังสามมิติ มีลวดลายให้เลือกมากกว่า 30 ลาย มีวัสดุให้เลือกคือ วัสดุโพลีคาร์บอเนต ที่มีความแข็งแรงที่สุด และวัสดุพีวีซี ราคาย่อมเยากว่า ทั้ง 2 ชนิด สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกภายใน ทนแดด ทนน้ำ ปลวกไม่กิน ไม่ลามไฟ อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี สามารถทำสีได้ตามต้องการ