SPLINE WALL

ผนังซ่อนไฟ

ผนังซ่อนไฟ LED มีทั้งแบบแผ่นทึบและแผ่นโปร่งแสง แผ่นทึบ-แสงจะรอดผ่านส่วนเว้าโค้งของแผ่นโดยให้มิติของแสงที่อ่อนโยน ส่วนแผ่นโปร่งแสง-แสงจะส่องสว่างทั้งแผงผ่านแผ่นโดยให้ความสว่างที่นุ่มนวล